Projekt „Zawodowy kierowca – wsparcie szkoleniowe dla firm województwa pomorskiego" realizowany jest przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 66 osób dorosłych, zatrudnionych w 41 mikro i małych przedsiębiorstwach w zakresie transportu drogowego poprzez zdobycie wyższej kategorii prawa jazdy, tj. kat. C lub C + E oraz udział w kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.


Projekt obejmuje szkolenia w formie wykładów i zajęć praktycznych:

Udział w kursach jest bezpłatny, a dofinansowanie jest udzielane na podstawie pomocy publicznej.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r.

Projekt ma charakter ZAMKNIĘTY!!!
Rekrutacja wstępna przedsiębiorstw została dokonana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

INFORMACJE O REALIZACJI PROJKETU

W ramach projektu „Zawodowy kierowca – wsparcie szkoleniowe dla firm województwa pomorskiego” łącznie 65 pracowników z 41 firm ukończyło szkolenia – 39 osób na prawo jazdy kat. C, 22 osoby na prawo jazdy kat. C+E oraz 54 kwalifikację wstępną przyspieszoną.


W trakcie trwania projektu do egzaminów na prawo jazdy kat. C i C+E podeszło odpowiednio 39 i 22 osób, z których 45 uzyskało wynik pozytywny (5 kobiet oraz 22 mężczyzn zdało egzamin na prawo jazdy kat. C, natomiast 17 mężczyzn uzyskało kat. C+E). Do egzaminu na kwalifikację wstępną przyspieszoną podeszły 54 osoby ( 8 kobiet i 46 mężczyzn) z których 52 osoby uzyskały wynik pozytywny (7 kobiet , 45 mężczyzn), 2 wynik negatywny (1 kobieta, 1 mężczyzna).

W okresie od 01.01.2014 do 30.11.2014 r. 65 osób zakończyło udział w projekcie.

Pomorskiemu Stowarzyszeniu Przewoźników udało się zrealizować wskaźniki związane z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy, kierowania pojazdem ciężarowym oraz pojazdem ciężarowym z przyczepą przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

EGZAMINY (Liczba osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie):

Pobierz program Adobe Reader


Projekty UE - tel. 58 623 20 42, e-mail: projekty@pspdgdynia.pl


kierowca szkolenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego